Cập nhật: 09:05, Thứ 6, 30/04/2021

print

Nỗ lực hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp

(ANTV) -  Để hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn trước ngày 1/7/2021, cùng với nhiều địa phương trên cả nước công an tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai nhiều biện pháp để thực hiện việc này, trong đó, việc tổ chức các tổ cấp căn cước công dân lưu động đã thực sự mang lại hiệu quả. 

Những ngày qua, công an huyện Văn Yên đã bố trí 03 tổ cấp căn cước công dân triển khai lưu động tới nhiều bản, xã vùng xa. Còn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công an tỉnh đã tổ chức 20 tổ cấp căn cước công dân tại nhiều điểm, thôn bản, cơ quan đơn vị, trường học, tạo điều kiện thuận lợi để người dân không phải vất vả đi lại.  

Công an huyện đã bố trí hiện tại là 21 đồng chí và mỗi tổ là có 07 đồng chí luân phiên làm từ 6h sáng đến 24h hàng ngày, tuy nhiên đó là lịch phân như vậy nhưng khi mà vẫn còn người dân thì tổ công tác vẫn phục vụ do vậy thông thường là đến 2- 3h sáng như ngày hôm qua là đến 5h15 phút thì tổ công tác mới kết thúc theo phương châm là vẫn còn người dân thì tổ công tác vẫn còn phục vụ. 

Với đặc thù là địa bàn miền núi, việc di chuyển của người dân còn nhiều khó khăn, nhưng việc chủ động triển khai các tổ cấp căn cước công dân lưu động của công an tỉnh Yên Bái đã khắc phuc được khó khăn đó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, góp phần thực hiện thành công chủ trương cấp mới 50 triệu căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an trước ngày 01/07/2021.

BT