Cập nhật: 22:49, Chủ Nhật, 13/06/2021

print

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(ANTV) - Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khoá 12 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị khoá 13 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng chí Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy CA TƯ, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung Đảng, đại diện các Bộ, Ban, ngành và cơ quan Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 67 điểm cầu trên toàn quốc.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ công an, có Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ, các học viện trường CAND.

5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực ngày càng đi vào thực chất.

Việc rèn luyện, tư dưỡng theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Từ đó, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập hơn 20 đoàn kiểm tra tại hơn 30 ban, bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra đối với gần 16000 tổ chức đảng và trên 47700 đảng viên. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác.

Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cách mạng, khơi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Từ những kết quả đạt được, những hạn chế cần được khắc phục, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo, hiện thực hoá bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Gắn việc học tập và làm theo Bác và nêu gương, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Tổng Bí thư yêu cầu, phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ Đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức là văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

BT