Cập nhật: 21:21, Thứ 6, 09/07/2021

print

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND

(ANTV) -Sáng 9/7, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Cục Đào tạo về công tác giáo dục, đào tạo CAND. Biểu dương, đánh giá công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Thứ trưởng cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Cục Đào tạo cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 cũng trong như thời gian tới.

 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Đào tạo, các phòng chức năng cũng đã báo cáo cụ thể với đồng chí Thứ trưởng nhiều nội dung quan trọng, liên quan tới công tác giáo dục đào tạo CAND. Trọng tâm là việc nghiên cứu xây dựng Đề án “ Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn 2021 – 2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.  
 
Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Cục Đào tạo tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị tham mưu,  đề xuất xây dựng chiến lược về công tác giáo dục, đào tạo, với lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII. Phải nghiêm túc đánh giá, làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và khẩn trương có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND phù hợp với thực tiễn công tác công an.
 
Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo, cấp ủy đơn vị đặc biệt bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy CATW về giáo dục, đào tạo, coi trọng quy chế, quy trình, quy định trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sát, đúng và phù hợp. Trước mắt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 04 ngày 21/5/2021 của Bộ Công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2022- 2025.