Cập nhật: 23:11, Thứ 7, 27/11/2021

print

Thông điệp mạnh mẽ từ khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam

(ANTV) - Sau đúng 75 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, vừa qua, Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 đã được tổ chức tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. 

Dù chỉ diễn ra trong 01 ngày, thế nhưng đã mang tới rất nhiều bài học giá trị có ý nghĩa rất sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã và đang nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH 13 của Đảng, trong đó có nội dung về công tác phát triển văn hóa. 

Bài phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đã lan tỏa những thông điệp mạnh mẽ từ khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam.

 

BT