Cập nhật: 10:14, Thứ 3, 04/01/2022

print

Giao 9 Bộ phối hợp giải quyết việc ùn tắc hàng ở cửa khẩu

(ANTV) - Xét đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, tình trạng ùn tắc nông sản xuất khẩu tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có chỉ đạo khẩn trương khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc.

Cụ thể, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ: Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Y tế, Thông tin và truyền thông, UBND các tỉnh, TP tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng ngày 27/12/2021 về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc.

Đồng thời nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng và theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao để sớm khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu.