Cập nhật: 11:39, Thứ 4, 05/01/2022

print

Từ 1/1/2022, trang thiết bị y tế phải kê khai giá

(ANTV) - Nghị định 98/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, có hiệu lực từ 1/1/2022 có điểm gì mới?

Từ 1/1/2022, các trang thiết bị y tế phải kê khai giá

Bãi bỏ 16/30 thủ tục hành chính hiện hành trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, đơn giản hóa 5/14 thủ tục hành chính còn lại; số lưu hành của các trang thiết bị y tế sẽ có giá trị không thời hạn thay vì thời hạn 5 năm như hiện nay. 

Đặc biệt trang thiết bị y tế sẽ là mặt hàng phải kê khai giá. Đây là những điểm mới trong Nghị định 98 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 127/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, Nghị định 127 quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng (thay cho mức 50 triệu đồng quy định tại Nghị định 04), đối với tổ chức là 150 triệu đồng (thay cho mức 100 triệu đồng quy định tại Nghị định 04).

Xử phạt hành chính đến 1 tỷ đồng

Từ 1/1/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực thi hành. Luật quy định mức phạt tiền tối đa với các cá nhân lên đến một tỷ đồng nếu vi phạm quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ; năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; hoạt động dầu khí và khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; thủy sản. Luật cũng quy định phạt tối đa 500 triệu đồng nếu vi phạm ở lĩnh vực xây dựng; lâm nghiệp; đất đai; kinh doanh bất động sản.