Cập nhật: 23:11, Thứ 2, 17/01/2022

print

Triển khai nhiệm vụ công tác Y tế CAND năm 2022

(ANTV) - Sáng ngày 17/1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Y tế CAND năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

 

    

Năm 2021, lực lượng Y tế CAND đã phát huy tốt vai trò, vị trí hạt nhân, nòng cốt tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả, đóng góp của Y tế CAND trong năm 2021 vừa qua.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị lực lượng Y tế CAND phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các quan điểm, chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác y tế. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án tổng thể “Phát triển mạng lưới Y tế CAND đến năm 2030”. Sớm hoàn thành Đề án “Nâng cao năng lực dự phòng, khám chữa bệnh của Y tế CAND đảm bảo công tác, chiến đấu”.

Các bệnh viện hạng I CAND xây dựng, hoàn thiện đề án “Quy hoạch phát triển tổng thể bệnh viện đến năm 2030 chính quy, hiện đại” . Đồng thời, các Bệnh viện CAND cần căn cứ vào lộ trình triển khai giá dịch vụ y tế theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công an để xây dựng kế hoạch triển khai việc tự chủ tài chính.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, lực lượng y tế CAND phải theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình dịch bệnh để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của lực lượng CAND./.

 

BT