Cập nhật: 23:42, Thứ 4, 16/03/2022

print

Công an tỉnh Thái Nguyên tích cực chuyển đổi số

(ANTV) - Đồng hành cùng với các cấp, các ngành của tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác chuyên môn. Đồng thời, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đi tiên phong, chủ động triển khai, thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Thái Nguyên là một đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị. Đơn vị đã tiến hành số hóa hồ sơ, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác chuyên môn, qua đó các công tác của đơn vị được thuận lợi, nhanh chóng, góp phần đắc lực vào hoạt động nghiệp vụ và đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mạng nội bộ có bảo mật đến tất cả công an các đơn vị, địa phương; kết nối băng thông truyền hình trực tuyến với Bộ Công an và tất cả công an xã, phường, thị trấn; ứng dụng chữ ký số trong công tác hành chính; triển khai cài đặt, sử dụng trên 50 phần mềm nghiệp vụ để tin học hóa nhiều quy trình công tác...

Cùng với đó, Công an tỉnh Thái Nguyên tích cực khai thác mạng internet để phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các Trang thông tin điện tử và 191 trang mạng xã hội của Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương.

Để giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, Công an tỉnh Thái Nguyên đã và đang tiếp tục triển khai, đồng bộ hóa dữ liệu vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các lĩnh vực như: Đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý căn cước công dân; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đến nay, lực lượng công an các cấp đã hướng dẫn, cung cấp 557 tài khoản cho các cơ sở lưu tú, home stay, cơ sở khám chữa bệnh, ký túc xá; tiếp nhận thông tin 27.489 lượt người khai báo lưu trú trên cổng dịch vụ công; trả kết quả 12.077 hồ sơ trực tuyến lĩnh vực cư trú.

Theo lộ trình thực hiện Đề án 06, tỉnh Thái Nguyên đã đề ra những mục tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng nhiệm vụ trong 5 nhóm tiện ích là: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Lực lượng công an khẳng định sự quyết tâm, đồng hành cùng với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên, phấn đấu sớm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án 06, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.