Cập nhật: 09:33, Thứ 4, 23/03/2022

print

Phát huy vai trò của quần chúng trong bảo đảm ANTT ở cơ sở

(ANTV) - Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở - hành lang pháp lý vững chắc để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc đảm bảo ANTT là một yêu cầu bức thiết hiện nay.

 

BT