Cập nhật: 23:56, Thứ 5, 24/03/2022

print

Hội thảo khoa học "Xây dựng nhà trường thông minh trong CAND"

(ANTV) - Sáng ngày 24/3, trường Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng nhà trường thông minh trong Công an nhân dân" với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đại học, áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác giáo dục đào tạo.

 
Hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung về việc xây dựng nhà trường thông minh trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 và trao đổi kinh nghiệm về các mô hình Nhà trường thông minh tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài ngành Công an.
 
Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân, việc tổ chức Hội thảo khoa học là điều kiện để Học viện nghiên cứu, tiếp nhận nhiều hơn các vấn đề lý luận và kinh nghiệm về xây dựng, phát triển trường đại học thông minh. Qua đó góp phần tăng cường nhận thức và áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quản lý, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.        
BT