Cập nhật: 08:59, Thứ 5, 14/04/2022

print

Quyền con người trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ

(ANTV) - Xây dựng một luật chuyên ngành về trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kéo giảm và đẩy lùi thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, bởi lẽ khi luật mới được ban hành quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT.

 

BT