Cập nhật: 23:13, Thứ 6, 15/04/2022

print

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022

(ANTV) - Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an, vào sáng 15/4 tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022.

Tại buổi tiếp, các công dân có khiếu nại, tố cáo đã tóm tắt nội dung vụ việc và cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh. Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kết luận, những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương, lãnh đạo Bộ Công an giao Thanh tra Bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu Thủ trưởng Công an cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an sẽ hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời căn cứ vào hồ sơ giải quyết vụ việc, kết quả tiếp công dân của Thứ trưởng tại buổi tiếp, Thanh tra Bộ Công an xây dựng văn bản trình ký lãnh đạo Bộ, ban hành theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng.

Qua thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp và cán bộ, chiến sỹ CAND trong công tác tiếp dân. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết dứt điểm nội dung khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Công an.