Cập nhật: 10:02, Thứ 2, 18/04/2022

print

Cần quy định cụ thể vấn đề giải quyết tai nạn và ùn tắc giao thông

(ANTV) - Hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua; là sự cụ thể hóa Hiến pháp để giải quyết những vấn đề thực tiễn về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Đáp ứng yêu cầu đó, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, soạn thảo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, với mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền con người khi tham gia giao thông. Luật tập trung điều chỉnh 6 nhóm chính sách. Trong đó có chính sách về giải quyết tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đây là những vấn đề quan trọng cốt lõi, là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên chưa được quy định cụ thể trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

GS.TS Đỗ Đình Hòa - Chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học an ninh sẽ phân tích cụ thể hơn về vấn đề này.

 

BT