Cập nhật: 23:13, Thứ 3, 19/04/2022

print

Dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023

(ANTV) - Trong phiên làm việc ngày 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về  báo cáo dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

 
Tại phiên làm việc, trên cơ sở  thảo luận, xin phiếu ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chọn  4 chuyên đề, từ đó trình Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội. 4 chuyên đề gồm:
 
Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
 
Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).
 
Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
 
Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.
 
Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến  về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tổng thư ký Quốc hội cho biết, về công tác xây dựng pháp luật tại Kỳ họp này, Chính phủ đã đề nghị bổ sung 3 dự án luật để trình Quốc hội gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.
 
Tổng Thư ký Quốc hội đã thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về các dự án luật này; khẩn trương chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung các dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
BT