Cập nhật: 14:55, Thứ 7, 07/05/2022

print

Quy định về nội dung, nguyên tắc dạy học trực tuyến

(ANTV) -Có hiệu lực thi hành từ ngày 16/5, Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. 

 
Cụ thể: Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; Bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến; Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.
 
Sinh viên ngành Toán được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng
 
Bộ Tài chính ban hành vừa ban hành Thông tư số 22 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, sinh viên ngành Toán có thể được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng; được cấp theo từng kỳ học và cấp 10 tháng trong năm học. Thông tư cũng quy định một số nội dung chi đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5.
 
Từ ngày 1/7, bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau: Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế/giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ. Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán: 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7.