Cập nhật: 21:49, Chủ Nhật, 15/05/2022

print

Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

(ANTV) - Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được xác định là lực lượng làm nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản, tự bảo vệ ANTT ở cơ sở, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến và xây dựng, phát triển thành mô hình điểm. 

Đặc biệt trong bối cảnh, vị trí, vai trò của công tác bảo đảm ANTT ngay từ ở cơ sở đang đặt ra những yêu cầu phải tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ ANTT để giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT từ sớm, từ xa; cùng với đó duy trì, đẩy mạnh hơn nữa phong trào quần chúng tự nguyện, tự quản tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là yếu tố rất quan trọng để xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

 

BT