Cập nhật: 09:26, Thứ 6, 17/06/2022

print

Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

(ANTV) - Sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của Biện pháp vận động quần chúng - là biện pháp cơ bản, chiến lược của ngành Công an.

 Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967-16/6/2022). Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn cán bộ, chiến sĩ Công an, khi thực hiện nhiệm vụ “Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được. Nhân dân có hàng triệu tai mắt. Nếu công an biết dựa vào nhân dân thì nhân dân sẽ là người giúp việc rất đắc lực của công an”.

Luôn ghi nhớ những lời dạy sâu sắc của Người, trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND luôn gắn liền với những hình thức tổ chức và tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Sự phát triển, lớn mạnh của lực lượng CAND luôn đi cùng với sự phát triển, lớn mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vị trí hết sức quan trọng, là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, phát huy ý thức trách nhiệm quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH. Đây là một hình thức thích hợp hiệu quả nhất để tập hợp thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, là biện pháp cơ bản quan trọng để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Một trong những nội dung chủ yếu của công tác công an là công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia bảo đảm ANTT. Sự tham gia ủng hộ tích cực của nhân dân tạo thế trận phòng ngừa xã hội, và cũng là góp phần tạo điều kiện để lực lượng công an tập trung triển khai sâu rộng các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ.

Năm 1967, sau khi được thành lập. Lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển sâu rộng, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia, qua đó phát huy năng lực sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn, vai trò làm chủ của nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời không ngừng đổi mới để phù hợp với thực tiễn.

Đến nay trên cả nước có hơn 3.600 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều tên gọi khác nhau.

Đặc biệt đẩy mạnh xây dựng phong trào ở các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu kinh tế tập trung và các khu đô thị lớn. Phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ ANTT, công tác tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ". Chỉ đạo, tổ chức vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán người; ban hành kế hoạch mở cuộc vận động "Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư" và nhiều kế hoạch vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý ở các tuyến biên giới Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Các mô hình, điển hình được phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân theo phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cơ sở, góp phần xây dựng xã hội bình yên, trật tự, văn minh.

Nhân dân là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Làm tốt công tác vận động quần chúng là điều kiện cơ bản để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, để tập hợp, thu hút, hướng dẫn, nâng cao năng lực của Nhân dân trong việc giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, tạo thế trận phòng ngừa xã hội, làm nền tảng và tạo điều kiện cho lực lượng Công an tập trung triển khai sâu rộng phòng ngừa nghiệp vụ, phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

BT