Cập nhật: 12:51, Thứ 6, 01/07/2022

print

Chính sách nổi bật được quan tâm từ 1/7

(ANTV) - Những chính sách sẽ cải thiện nhiều mặt của đời sống sẽ có hiệu lực trong tháng 7 này, như tăng lương tối thiểu vùng, Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử; Cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam

ĐIỀU CHỈNH TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG VỚI MỨC TĂNG BÌNH QUÂN

Từ ngày 1-7-2022, người lao động được tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% (tương ứng tăng từ 180.000-260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Đối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

BẮT BUỘC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Từ 1/7/2022, bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán...Như vậy, trừ một số trường hợp đặc biệt nêu trên, từ 1/7, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ không được sử dụng hóa đơn giấy mà bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG MẪU MỚI CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM

Từ ngày 1/7/2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

BT