Cập nhật: 16:29, Thứ 3, 05/07/2022

print

Đã đến lúc đánh thuế cao người có nhiều nhà đất

(ANTV) - Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

 

Nghị quyết 18 có tầm quan trọng đặc biệt vì đối tượng là đất đai, yếu tố không thể thiếu trong đầu tư phát triển và đời sống người dân.

Nghị quyết 18 có các nội dung chính như tiếp tục khẳng định quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, quyền sử dụng đất không phải là quyền sở hữu và người có nhiều nhà đất sẽ bị đánh thuế cao. Trong số các nội dung này thì nội dung người có nhiều nhà đất sẽ bị đánh thuế cao là đáng chú ý nhất.

 

BT