Cập nhật: 09:34, Thứ 3, 16/08/2022

print

Thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam 'Tổ quốc bên bờ sóng' 2022

(ANTV) - Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  các kế hoạch; hướng dẫn tuyên truyền công tác biển, đảo năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tham gia một sân chơi lành mạnh, bổ ích; tiếp tục đổi mới nội dung,phương thức tuyên truyền về biển, đảo; tăng cường ứng dụng các tiện ích của công nghệ truyền thông hiện đại để nâng cao hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa rộng. 
 
Thời gian: Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 10/2022. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến vào tháng 10/2022 và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của các đài truyền hình Trung ương cùng 28 đài phát thanh, truyền hình địa phương giáp biển. 
 
Về cách thức tham gia: Truy cập website: http://www.toquocbenbosong.vn để đăng ký/ đăng nhập thông tin tham gia cuộc thi;  
 
Tìm và tải ứng dụng “Tổ quốc bên bờ sóng” trên điện thoại di động từ kho ứng dụng App Store ( đối với hệ điều hành IOS) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Thí sinh tham gia đăng kí/ đăng nhập để vào thi.
 
Thí sinh cần điền vào các mục Họ tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ Cơ quan công tác,... để cập nhật thông tin cá nhân sau đó sẽ chuyển sang bảng mật khẩu để bảo mật cho mỗi tài khoản tham gia.
 
Sau khi đăng kí/ đăng nhập xong, thí sinh sẽ đọc qua bảng thể lệ cuộc thi, thí sinh xác nhận và bắt đầu thi; Sau khi hoàn thành phần thi sẽ hiện ra bảng thống kê cá nhân bao gồm: Số câu hỏi đã trả lời, số câu hỏi trả lời sai, số câu hỏi trả lời đúng, đáp án đúng của các câu hỏi trả lời sai; Bảng xếp hạng cá nhân của tất cả những người tham gia thi tuần sẽ xuất hiện sau khi cá nhân đóng bảng thống kê của mình.
 
Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ chi tiết để triển khai thực hiện. Xem tại đây.
Kim Dung (tổng hợp)