Cập nhật: 22:06, Thứ 5, 18/08/2022

print

Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

(ANTV) - Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Đảng ta luôn khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” và đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân, phát động nhiều phong trào thi đua, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong đó có Quyết định số 521 ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trải qua 17 năm, có thể thấy ngày hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân.

Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đã có trao đổi làm rõ hơn vấn đề này:

Xem clip: