Cập nhật: 09:06, Thứ 6, 30/09/2022

print

Đảng ủy Cục Công nghiệp an ninh quán triệt Nghị quyết TƯ 5 khóa XIII

(ANTV) - Sáng 29/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Công nghiệp an ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

 

 

 

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 của Ban Chấp hành TW khóa XIII.

Thông qua hội nghị, các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Công nghiệp an ninh nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, qua đó nhận thức đầy đủ những quan điểm chỉ đạo, định hướng cơ bản trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nắm vững công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của đảng bộ, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

BT