Cập nhật: 10:33, Thứ 3, 04/10/2022

print

Giáo viên loay hoay dạy học tích hợp

(ANTV) - Năm học 2022-2023 là năm thứ 2 áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với bậc THCS với nhiều điểm mới, trong đó có dạy học tích hợp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Gọi là tích hợp nhưng thực tế thì vẫn tách bạch các mảng kiến thức riêng biệt. 

Chính vì vậy các giáo viên bộ môn riêng lẻ sẽ phải phụ trách từng mảng kiến thức liên quan dẫn đến tình trạng "1 thầy 3 sách" hay "1 thầy 2 sách" hết sức phức tạp trong bố trí giáo viên, cũng như đảm bảo kiến thức truyền tải cho học sinh.