Cập nhật: 22:41, Thứ 5, 24/11/2022

print

Bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn

(ANTV) - Trong quá trình phát triển kinh tế số, việc thiết lập ra môi trường mạng an toàn để doanh nghiệp và người dân sử dụng có vai trò quan trọng. Với bối cảnh đó, Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2022 với chủ đề "Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn" do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức  trở thành một diễn đàn quan trọng cấp quốc gia, là sự kiện hàng đầu về an toàn, an ninh mạng trong năm 2022 tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia  cho biết, có đến 76% tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ nhân lực an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu hiện tại. Đặc biệt, 68% tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin để đáp ứng yêu cầu hàng năm. Do đó,  Bộ Thông tin và Truyền thông đã kêu gọi các doanh nghiệp, cộng đồng an toàn an ninh mạng cùng chung tay đưa Việt Nam trở thành một quốc gia tự chủ về công nghệ, sản phẩm phục vụ an toàn, an ninh mạng.

Đồng thời, thông qua sự kiện này, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân sẽ có thêm nhận thức và hành trang để từ đó tự tin thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số nhanh hơn.

BT