Thứ sáu, ngày 07/10/2022 - 07:07 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện
Cần thiết ban hành Luật Phòng chống ma tuý năm 2021

Cần thiết ban hành Luật Phòng chống ma tuý năm 2021

Cập nhật: 09:50, Chủ Nhật, 02/01/2022

(ANTV) - Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 chính thức có hiệu lực. Luật được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới, nâng cao hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy đầy khó khăn, cam go, ác liệt. Một cách toàn diện, chính xác, kịp thời, những điểm bất cập của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 đã được nhìn nhận lại, từ đó khơi thông các“điểm nghẽn, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tuyên truyền trong cuộc chiến phòng, chống ma túy; không chỉ riêng Bộ Công an mà còn cả hệ thống chính trị trên mặt trận quan trọng này.

Người sử dụng trái phép ma túy sẽ được quản lý như thế nào từ 1/1/2022?

Người sử dụng trái phép ma túy sẽ được quản lý như thế nào từ 1/1/2022?

Cập nhật: 21:27, Thứ 7, 01/01/2022

(ANTV) - Một điểm mới của Luật Phòng chống ma túy năm 2021 là Quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quy định này đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Vậy người sử dụng ma túy bị quản lý như thế nào kể từ ngày 1/1/2022?

Cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma tuý từ 12-18 tuổi

Cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma tuý từ 12-18 tuổi

Cập nhật: 09:09, Thứ 7, 25/12/2021

(ANTV) -  Sáng ngày 24/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Luật phòng, chống ma túy năm 2021. Luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Phòng chống ma túy 2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Phòng, chống ma túy 2021

Cập nhật: 07:18, Thứ 5, 23/12/2021

(ANTV) -  Sáng 22/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy và mại dâm đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Phòng, chống ma túy 2021. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành.

Luật Phòng chống ma túy 2021 Điều chỉnh phù hợp với thực tiễn

Luật Phòng chống ma túy 2021: Điều chỉnh phù hợp với thực tiễn

Cập nhật: 09:16, Thứ 3, 21/12/2021

(ANTV) - Trong nhiều năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) đã tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng chống ma túy, góp phần quan trọng trong đảm bảo TTATXH. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của nền kinh tế, đời sống văn hóa xã hội nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng chống ma túy xuất hiện nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Đáng chú ý, chưa có quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy cũng như quy định về công tác cai nghiện còn một số bất cập.

Điểm mới của Luật Phòng chống ma túy 2021

Điểm mới của Luật Phòng chống ma túy 2021

Cập nhật: 11:51, Chủ Nhật, 19/12/2021

(ANTV) - Ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 

Nhiều điểm mới trong Luật Phòng chống ma túy năm 2021

Nhiều điểm mới trong Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Cập nhật: 16:14, Thứ 4, 15/12/2021

(ANTV) - Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV thông qua. So với Luật hiện hành, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có một số điểm mới chủ yếu như sau:

Những nội dung quan trọng của Luật phòng chống ma túy năm 2021

Những nội dung quan trọng của Luật phòng, chống ma túy năm 2021

Cập nhật: 16:14, Thứ 4, 15/12/2021

(ANTV) -Ngày 30/3/2021, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy - Luật số 73/2021/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Nghị định Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

Nghị định Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

Cập nhật: 16:05, Thứ 4, 15/12/2021

(ANTV) - Nghị định này quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là cơ sở y tế đủ điều kiện) và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại Khoản 6, Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021.

Thông tư Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy

Thông tư Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy

Cập nhật: 15:28, Thứ 4, 15/12/2021

(ANTV) -Thông tư này quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy cho các cá nhân được quy định tại Khoản 1, Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống ma túy

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

Cập nhật: 15:27, Thứ 4, 15/12/2021

(ANTV) -Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về công tác phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14, Điều 16, khoản 3 Điều 17, Điều 18, Điều 19, khoản 6 Điều 23 của Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30 tháng 3 năm 2021.

Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy năm 2021

Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Cập nhật: 14:42, Thứ 4, 15/12/2021

(ANTV) -Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh và đa dạng của nền kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng, chống ma túy xuất hiện nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, do đó ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma tuý, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.