Thứ bảy, ngày 04/02/2023 - 00:37 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW

Đổi mới giáo dục đào tạo góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại

Đổi mới giáo dục đào tạo góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Cập nhật: 07:51, Thứ 6, 03/02/2023

(ANTV) - Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Yêu cầu của Nghị quyết là phải xây dựng được lực lượng CAND với đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên, tinh thông về nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính chính trị. Giáo dục đào tạo chính là nhân tố quyết định để lực lượng CAND đạt được mục tiêu này.

Xây dựng Công an Sơn La gần dân trọng dân

Xây dựng Công an Sơn La gần dân, trọng dân

Cập nhật: 14:41, Thứ 2, 30/01/2023

(ANTV) - Tỉnh Sơn La là một trong những địa phương sớm triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA của Đảng uỷ Công an Trung ương và xây dựng đề án chi tiết, cụ thể nhằm đưa Nghị quyết 12 vào cuộc sống. 

Vai trò Công an chính quy ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

Vai trò Công an chính quy ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật: 17:32, Thứ 6, 27/01/2023

(ANTV) - Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Công an xác định mục tiêu “Đẩy nhanh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức cán bộ; cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; phân công, phân cấp; cơ sở vật chất, hậu cần, trang bị, phương tiện… đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở”. 

Xứng danh Công an phường kiểu mẫu

Xứng danh "Công an phường kiểu mẫu"

Cập nhật: 10:22, Thứ 6, 27/01/2023

(ANTV) - Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng lực lượng Công an xã bám cơ sở

Xây dựng lực lượng Công an xã bám cơ sở

Cập nhật: 23:13, Thứ 2, 16/01/2023

(ANTV) - Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 10:29, Thứ 2, 16/01/2023

(ANTV) - Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 12 về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Nghị quyết 12 Niềm tin động lực mới

Nghị quyết 12: Niềm tin, động lực mới

Cập nhật: 09:47, Thứ 2, 09/01/2023

(ANTV) - Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

Hiện đại hóa Cảnh sát cơ động Chú trọng yếu tố con người

Hiện đại hóa Cảnh sát cơ động: Chú trọng yếu tố con người

Cập nhật: 09:40, Thứ 6, 06/01/2023

(ANTV) - Thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã quán triệt, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động từ Trung ương đến địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sát với yêu cầu. nhiệm vụ thực tế trong công tác và chiến đấu. 

Xây dựng Cảnh sát cơ động trong sạch vững mạnh tinh nhuệ hiện đại

Xây dựng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại

Cập nhật: 08:35, Thứ 3, 03/01/2023

(ANTV) -Đảng ta luôn xác định mục tiêu xây dựng CAND, trong đó xây dựng CSCĐ là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang, "lá chắn thép" trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Cập nhật: 22:28, Thứ 5, 29/12/2022

(ANTV) - Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, bắt đầu từ ngày hôm nay truyền hình CAND tổ chức chuyên mục Nghị quyết 12 - Xây dựng CAND.

Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại

Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Cập nhật: 21:53, Thứ 3, 20/12/2022

(ANTV) - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 đã hoàn thành các nội dung đề ra, thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả. Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh trật tự để phát triển đất nước

Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước

Cập nhật: 11:33, Thứ 2, 19/12/2022

(ANTV) - Nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng "Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước". ANTV online trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

Xây dựng Đảng xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch vững mạnh

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 08:54, Thứ 2, 19/12/2022

(ANTV) - CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng lực lượng CAND luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.