Chủ nhật, ngày 04/12/2022 - 16:00 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 08:22, Thứ 6, 30/01/2015

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(ANTV) - Sáng 29/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc, tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2014, các Ban tổ chức và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế và quy trình công tác.

Toàn ngành đã triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác tổ chức xây dựng Đảng, cả về tổ chức, cán bộ, cơ sở Đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chính sách cán bộ. 

Bên cạnh những vấn đề lớn như tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, thống nhất quản lý biên chế trong hệ thống chính trị và kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của nhiều mô hình tổ chức Đảng, ngành tổ chức đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về các mặt công tác cán bộ, trong đó có những vấn đề rất quan trọng như: Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp; Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao và những thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã phấn đấu đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2015 là năm rất quan trọng, có nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân và quân ta đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới to lớn, nặng nề. Tình hình diễn biến còn phức tạp, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Khẳng định tiếp tục thực hiện toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, Tổng Bí thư nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 là phải thực hiện cho được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

BT
Thăm dò khán giả