Thứ bảy, ngày 08/05/2021 - 07:59 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 21:54, Thứ 5, 29/04/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(ANTV) - Sáng ngày 29/4, tại Hà Nội,  Cục Hậu cần và Viện Khoa học và công nghệ, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 2 Đảng bộ.

 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, lãnh đạo Cục Hậu cần, Bộ Công an nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên năm vững những nội dung cốt lõi những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ của 2 đơn vị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
 
Tại Hội nghị, Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp truyền đạt một số nội dụng cơ bản của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lực phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Xây dựng chiến lực phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng kháo XII; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Hội thảo Khoa học "Xây dựng hình ảnh người công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"
 
 
Sáng 29/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị CAND chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Xây dựng hình ảnh người công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình triển khai lực lượng công an xã trên cả nước hiện nay, đưa ra những đánh giá về vai trò, tầm ảnh hưởng của hình ảnh người Công an xã tại địa phương; những thuận lợi, khó khăn, điểm tích cực, mặt hạn chế trong quá trình xây dựng hình ảnh người công an xã. Từ đó, đưa ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất để tiếp tục củng cố, phát huy những ưu điểm và khắc phục những mặt hạn chế, nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người công an xã.
 
Kết quả của Hội thảo sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng, ý nghĩa cho công tác xây dựng lực lượng, là cơ sở để xây dựng bộ công cụ với các tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng vai trò của lực lượng công an xã, từ đó có thể tham mưu, dề xuất với lãnh đạo Bộ Công an trong quá trình xây dựng Đề án Công an xã, thị trấn chính quy của Bộ Công an.

 

BT
Thăm dò khán giả