Thứ Tư, 29/05/2024 18:49 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

antv.gov.vn

I. CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo an toàn cho website/ứng dụng và bảo mật thông tin cho khách hàng, ANTVGo đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi đăng ký mở tài khoản tại website www.antv.gov.vn/ứng dụng ANTVGo. Thuật ngữ bạn được sử dụng dưới đây được thay thế cho khách hàng là cá nhân hay các tổ chức khi truy cập và sử dụng dịch vụ của website/ứng dụng www.antv.gov.vn. Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng Website/ứng dụng www.antv.gov.vn có nghĩa là bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật của ANTVGo.

1. Mục đích thu thập thông tin

2. Chính sách thu thập và sử dụng thông tin

1. Phạm vi thu thập thông tin

Website www.antv.gov.vn thu thập thông tin khách hàng bao gồm:

3. Phạm vi sử dụng thông tin

4. Thời gian lưu trữ thông tin

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

8. Liên kết đến Website khác

9. Liên kết từ Website khác

10. Xóa tài khoản

11. Miễn trừ trách nhiệm

12. Giải quyết khiếu nại tranh chấp

II. THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU ANTVGO: