Thứ Tư, 19/06/2024 15:07 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#Bản quyền sách
Bảo vệ bản quyền sách trên không gian mạng

Bảo vệ bản quyền sách trên không gian mạng

Văn hóa 19/09/2023

(ANTV) - Tại TP.HCM, Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á vừa tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Bảo vệ bản quyền sách trên không gian mạng". Các nước tham gia trong Hiệp hội kỳ vọng có tuyên bố chung góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền sách nói chung và sách trên không gian mạng nói riêng.