Thứ Tư, 24/07/2024 15:36 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#Cục Viễn thông và cơ yếu
Cục Viễn thông và cơ yếu sinh hoạt chính trị

Cục Viễn thông và cơ yếu sinh hoạt chính trị

Chính trị 20/05/2024

(ANTV) - Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, sáng ngày 20/5, tại Hà Nội, Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.