Thứ Bảy, 22/06/2024 15:41 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#lời cảm ơn
Cảm ơn - nét đẹp văn hóa hay hậu họa?

Cảm ơn - nét đẹp văn hóa hay hậu họa?

Xã hội 19/02/2024

(ANTV) - Cảm ơn là nét đẹp văn hóa, đạo đức của con người; là bày tỏ thái độ trân trọng, chân thành, biết ơn sau khi nhận được một giá trị tốt đẹp nào đó từ người khác. Tuy nhiên, hiện nay nước ta đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, gắn liền với vấn nạn tham nhũng, tiêu cực được núp bóng dưới mỹ từ “cảm ơn”.