Thứ Ba, 05/12/2023 18:13 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#luật sửa đổi
Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi: Cơ hội để người nghèo tiếp cận nhà ở xã hội

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi: Cơ hội để người nghèo tiếp cận nhà ở xã hội

Xã hội 24/09/2023

(ANTV) - Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng những dự án nhà ở xã hội hứa hẹn nhiều tín hiệu tích cực trong thời gian tới, đặc biệt là khi dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được thông qua và đi vào thực tiễn. Theo đó, nhiều chính sách, tiêu chí được điều chỉnh lại trong dự thảo luật…Cụ thể, dự thảo đã bổ sung nhóm chính sách về nhà ở công nhân ở khu công nghiệp (gồm nhà ở xã hội và nhà lưu trú cho công nhân) và nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang.