Thứ Bảy, 13/04/2024 04:01 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#ngân hàng thương mại
Chính phủ thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

Chính phủ thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

Kinh tế 14/04/2023

(ANTV) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 11/2023/NĐ-CP về thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Quỹ Hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý