Thứ ba, ngày 04/10/2022 - 14:40 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Nga ngừng tham gia; Thỏa thuận; Hội đồng Châu Âu; Đậu mùa khỉ