Thứ bảy, ngày 01/10/2022 - 00:44 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Ukraine; Trực tuyến với Nga; Ukraine; NATO thiết lập vùng cấm bay; Nga tuyên bố; Chiến dịch tại Ukraine