Thứ hai, ngày 03/10/2022 - 18:50 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Yemen; Phong trào Houthi; Ngừng bắn; Mỹ xác nhận; Tại nạn máy bay; Trung Quốc