Chủ Nhật, 14/07/2024 21:02 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#Ban Bí thư
Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TƯ và Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TƯ và Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị

Chính trị 09/07/2024

(ANTV) - Sáng 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chính trị 06/07/2023

(ANTV) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị; đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì hội nghị.