Thứ Ba, 16/07/2024 13:10 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#CÔNG TÁC ĐẢNG
Công tác tổ chức cán bộ cần phải được thể hiện bằng hành động cụ thể

Công tác tổ chức cán bộ cần phải được thể hiện bằng hành động cụ thể

Chính trị 15/11/2023

(ANTV) - Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ. Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng quan điểm tư tưởng đổi mới , công tác tổ chức cán bộ ngày càng được thể hiện rõ hơn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở mỗi giai đoạn. Những năm đầu đổi mới đất nước trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đặc biệt chú trọng về chính trị tư tưởng và tổ chức.

 Sự xuyên tạc lố bịch về công tác cán bộ của Đảng

Sự xuyên tạc lố bịch về công tác cán bộ của Đảng

Chính trị 06/10/2023

(ANTV) - Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác cán bộ đã được coi là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ta xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời kiên quyết, kiên trì rà soát sàng lọc đưa những cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất ra khỏi đảng và bộ máy chính các cấp là công việc trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng.

Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông - Vận tải

Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông - Vận tải

Chính trị 09/08/2023

(ANTV) - Chiều ngầy 09/8, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra số 01 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến làm việc, kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Chính trị 11/07/2023

(ANTV) - Lực lượng An ninh chính trị nội bộ ra đời với chức năng tham mưu trong việc bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước; các cơ quan tư pháp, xây dựng pháp luật; bảo đảm an ninh báo chí, xuất bản, y tế, giáo dục... và quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống nội gián và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ.