Thứ Hai, 20/03/2023 22:10 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: antvnews@gmail.com

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#đề xuất
Đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu

Đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu

Xã hội 16/03/2023

(ANTV) - Công dân Việt Nam từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo. Đây là nội dung có trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung quy định