Thứ Bảy, 13/07/2024 14:10 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#dữ liệu số
Vì sao cần thu thập, cập nhập 26 trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Vì sao cần thu thập, cập nhập 26 trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Xã hội 01/11/2023

(ANTV) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 175 phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, với quan điểm xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia trở thành một thành phần hạ tầng số quan trọng của Việt Nam. Trong đó, nền tảng gốc đầu tiên phải được bắt đầu từ việc xây dựng, tạo lập dữ liệu số.