Thứ Tư, 04/10/2023 19:39 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#kỷ cương
Hiệu quả mô hình “Công an xã, phường, thị trấn Thân thiện - Phục vụ - Kỷ cương”

Hiệu quả mô hình “Công an xã, phường, thị trấn Thân thiện - Phục vụ - Kỷ cương”

Xã hội 03/06/2023

(ANTV) - Năm 2022, Bắc Giang đã tiến hành xây dựng 3 mô hình gồm “Công an xã, phường, thị trấn tận tụy, gắn bó, thân thiện vì Nhân dân phục vụ”; “Cải cách hành chính”; “Công an xã, phường, thị trấn kiểu mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân”. Từ khi triển khai 3 mô hình đã tạo ra những chuyến biến tích cực, hướng tới tạo sự thống nhất đồng bộ, vào cuối năm 2022, Công an tỉnh Bắc Giang đã sáp nhập 3 mô hình thành 1 mô hình duy nhất với tên gọi “Công an xã, phường, thị trấn Thân thiện - Phục vụ - Kỷ cương”.