Thứ Hai, 17/06/2024 04:13 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#Lực lượng CAND
Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4/1975

Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4/1975

Chính trị 30/04/2024

(ANTV) - Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, kết thúc 30 năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông; đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đóng góp của các lực lượng vũ trang, của toàn dân, trong đó có đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân, ghi dấu bằng những chiến công hiển hách trong suốt chiều dài cuộc kháng chiến.

Lực lượng CAND tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia

Lực lượng CAND tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia

Chính trị 13/03/2024

(ANTV) - Sáng ngày 13/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) và Chuyển đổi số trong Công an nhân dân (CAND). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 và Chuyển đổi số Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tân binh Công an - những ngày đầu trong quân ngũ

Tân binh Công an - những ngày đầu trong quân ngũ

Xã hội 07/03/2024

(ANTV) - Sau 10 ngày nhập ngũ, hàng vạn tân binh trên cả nước bước vào khóa huấn luyện để trở thành những chiến binh thép của lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc. Các chiến sĩ trẻ được đào tạo tại 2 trung tâm huấn luyện, 10 trung đoàn Cảnh sát Cơ động tại 16 địa điểm trên cả nước.

Bước tiếp truyền thống - lực lượng CAND tiên phong, gương mẫu

Bước tiếp truyền thống - lực lượng CAND tiên phong, gương mẫu

Chính trị 01/02/2024

(ANTV) - Gần 79 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng CAND về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Chính trị 27/12/2023

(ANTV) - Sáng ngày 27/12 tại Hà Nội, Bộ Công an khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 để tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phấn đấu năm 2030: 100% công an phường đạt điển hình, kiểu mẫu

Phấn đấu năm 2030: 100% công an phường đạt điển hình, kiểu mẫu

Chính trị 15/12/2023

(ANTV) - Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị xác định lực lượng công an nhân dân phải thật sự vững mạnh ngay từ cơ sở. Đây chính là tiền đề để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, hiện đại. Trong đó tăng cường, phát triển công an phường là biện pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu trên.

Nghị quyết 12 tạo động lực cho thế hệ trẻ Công an Nam Định

Nghị quyết 12 tạo động lực cho thế hệ trẻ Công an Nam Định

Chính trị 27/04/2023

(ANTV) - Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nghị quyết rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Công an nhân dân.

Kỷ luật - Sức mạnh nội tại xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Kỷ luật - Sức mạnh nội tại xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Chính trị 17/04/2023

(ANTV) - Mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã và đang được các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, đồng lòng, chung sức nhằm đưa Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị vào thực tiễn. Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân được tập trung triển khai đồng thời cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kiên quyết các trường hợp cán bộ chiến sỹ vi phạm, tạo dựng phong cách, văn hóa người Công an bản lĩnh, nhân văn, vừa có đức, vừa có tài, tâm huyết vì Đảng, vì Dân.