Thứ Sáu, 12/07/2024 22:06 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#mã số vùng trồng
Thanh Hà giám sát 167 mã số vùng trồng vải phục vụ xuất khẩu

Thanh Hà giám sát 167 mã số vùng trồng vải phục vụ xuất khẩu

Kinh tế 08/03/2024

(ANTV) - Với 167 mã số vùng trồng vải phục vụ xuất khẩu đang được duy trì, để đảm bảo nông dân thực hiện đúng quy trình sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn của nước nhập khẩu, đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương các vùng trồng vải trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đang chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ quy trình sản xuất, xác định đây là "tấm vé thông hành” để mở rộng thị trường, tăng sản lượng vải xuất khẩu vụ vải năm nay.

Câu chuyện giám sát mã số vùng trồng

Câu chuyện giám sát mã số vùng trồng

Kinh tế 17/09/2023

(ANTV) - Cả nước hiện có khoảng 7.000 mã số vùng trồng và hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói nông sản được cấp để phục vụ xuất khẩu theo yêu cầu của các thị trường. Tuy nhiên, tỷ lệ giám sát mã số sau khi cấp đối với vùng trồng chỉ vào khoảng hơn 40%, cơ sở đóng gói là 17%.