Thứ Tư, 24/07/2024 15:27 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#mốc son
Lực lượng An ninh nhân dân - Dấu ấn huyền thoại

Lực lượng An ninh nhân dân - Dấu ấn huyền thoại

Chính trị 11/07/2023

(ANTV) - Ngày 12/7/1946 đánh dấu sự ra đời của lực lượng An ninh nhân dân bằng chiến công đặc biệt xuất sắc - Khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội - đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng, góp phần giữ vững chính quyền cách mạng đang trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Sự kiện đó được xác định là mốc son đã đặt nền móng cho truyền thống anh hùng của lực lượng lượng An ninh nhân dân Việt Nam.