Thứ Bảy, 22/06/2024 17:17 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#nền tảng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong đó có báo chí CAND

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong đó có báo chí CAND

Chính trị 23/11/2023

(ANTV) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có báo chí CAND.

Nhà báo đa phương tiện

Nhà báo đa phương tiện

Xã hội 16/06/2023

(ANTV) - Công nghệ phát triển, xu hướng tiếp cận và nhu cầu thông tin của công chúng cũng thay đổi. Cuộc đua thông tin này đòi hỏi các cơ quan báo chí phải không ngừng vận động, sáng tạo và thay đổi. Các cơ quan báo chí, những nhà báo sẽ phải làm gì để khẳng định vị thế của mình trong lòng công chúng cũng như không bị tụt hậu trong cuộc cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới?