Chủ Nhật, 14/07/2024 20:22 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#quán triệt
Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TƯ và Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TƯ và Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị

Chính trị 09/07/2024

(ANTV) - Sáng 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TP.HCM: Huy động mọi nguồn lực để thực hiện Nghị quyết 98

TP.HCM: Huy động mọi nguồn lực để thực hiện Nghị quyết 98

Chính trị 28/06/2023

(ANTV) - Cùng đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tham dự buổi tiếp xúc cử tri quận 4 sáng nay, 28/6, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98, huy động trí tuệ, nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện nghị quyết với hiệu quả cao nhất.