Thứ Hai, 15/07/2024 16:35 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện
#sản xuất kinh doanh
Nhiều chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế triển khai còn chậm

Nhiều chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế triển khai còn chậm

Kinh tế 23/05/2023

(ANTV) - “Công tác triển khai phân bổ chi ngân sách Nhà nước còn chậm, nhất là các nhiệm vụ chi thuộc Chương trình phục hồi” - đó là nhận định được đưa ra trong báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Chính phủ trước Quốc hội sáng nay tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV.