Thứ tư, ngày 07/12/2022 - 10:00 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Tag: Mỹ và Hàn Quốc; Hội nghị thượng đỉnh; Đức chấm dứt; Xét nghiệm bắt buộc; Trường học trên cả nước