Thứ hai, ngày 24/01/2022 - 17:41 (GMT+7)

| Lịch phát sóng

Cập nhật: 23:53, Thứ 6, 14/01/2022

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an triển khai công tác năm 2022

(ANTV) - Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đơn vị trong thành tích chung của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2021. Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt chương trình công tác năm đã đề ra.

Năm 2021, công tác nghiên cứu chiến lược đã vượt chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với 05 chuyên đề tham mưu Bộ Công an báo cáo Ban chấp hành Trung ương, Chính phủ. Hoạt động nghiên cứu khoa học, lý luận, lịch sử từng bước được chú trọng hơn, nhiều vấn đề lớn từ thực tiễn được tổ chức tổng kết, nhiều chương trình khoa học cấp Bộ trọng điểm được triển khai thực hiện.

Đặc biệt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học có sự chủ động, đổi mới, quyết liệt tạo chuyển biến tích cực; sản phẩm khoa học được nghiệm thu đạt nhiều kết quả xuất sắc, có tính ứng dụng cao vào nhu cầu cấp thiết của thực tiễn công tác Công an.

Dự báo những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ diễn ra trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phải là đơn vị tiên phong, đổi mới toàn diện phương thức, biện pháp làm việc nhằm phục vụ yêu cầu hiện đại hóa của cả lực lượng Công an. Nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ sở về dữ liệu nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu về các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận Công an; hiện đại hóa thông tin khoa học, thư viện nghiệp vụ trên cơ sở ứng dụng công nghệ số tiên tiến, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân. Trong công tác nghiên cứu lý luận, cần ưu tiên những vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề mang tính đặc thù, đặc biệt; đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực gồm công nghệ thông tin, công nghiệp an ninh, kỹ thuật nghiệp vụ, điều tra, quản lý Nhà nước về an ninh.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, trong công tác lãnh đạo chỉ huy, cần tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự thanh tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện những hạn chế, đồng thời tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

BT
Thăm dò khán giả